Amaç ve Kapsam

AMAÇ, KAPSAM VE YAYIN İLKELERİ 
 

  • SANAT VE TASARIM dergisi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayımlanır. 
  • SANAT VE TASARIM dergisi, Güzel Sanatlar alanlarındaki bilimsel yazıları yayımlayan hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar,  editör tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı iki hakem tarafından değerlendirilir.
  • Dergiye, Plastik Sanatlar, Tasarım, Müzik ve Sahne Sanatları alanında yapılmış çalışmalar kabul edilir.  
  • Önceden yayımlanmış, yayımlanmak için kabul edilmiş ve yayımlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar değerlendirilmeye alınmaz. 
  • Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. 
  • Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar/yazarlara aittir. 
  • Yazardan düzeltme istenilmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılarak Güzel Sanatlar Enstitüsü sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir.
  • Aynı sayıda bir yazarın birden fazla makalesi yayımlanamaz. 
  • Dergide aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir :

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel, sanatsal çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Editöre Mektup: Güzel Sanatlar Enstitüsü Hakemli Sanat ve Tasarım Dergisi’nde yayımlanmış yazılar ile ilgili yorum, eleştiri ve düzeltmeler.
 4. Kitap Tanıtımı: Sanat alanında çıkmış kitapları tanıtmaya yönelik bilimsel formatta yazılmış yazı