Amaç ve Kapsam

AMAÇ, KAPSAM VE YAYIN İLKELERİ 
 

  • SANAT VE TASARIM dergisi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayımlanır. 
  • SANAT VE TASARIM dergisi, Güzel Sanatlar alanlarındaki bilimsel yazıları yayımlayan hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar,  editör tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı üç hakem tarafından değerlendirilir ve iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayımlanır. 
  • Dergiye, Plastik Sanatlar, Tasarım, Müzik ve Sahne Sanatları alanında yapılmış çalışmalar kabul edilir.  
  • Önceden yayımlanmış, yayımlanmak için kabul edilmiş ve yayımlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar değerlendirilmeye alınmaz. 
  • Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. 
  • Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar/yazarlara aittir. 
  • Yazardan düzeltme istenilmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılarak Güzel Sanatlar Enstitüsü sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir.
  • Aynı sayıda bir yazarın birden fazla makalesi yayımlanamaz. 
  • Dergide aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir :

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel, sanatsal çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Editöre Mektup: Güzel Sanatlar Enstitüsü Hakemli Sanat ve Tasarım Dergisi’nde yayımlanmış yazılar ile ilgili yorum, eleştiri ve düzeltmeler.
 4. Kitap Tanıtımı: Sanat alanında çıkmış kitapları tanıtmaya yönelik bilimsel formatta yazılmış yazı