Hakkımızda

 • Sahibi: Anadolu Üniversitesi adına, Rektör Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN

 

 • Baş Editör: Prof. Dr. Münevver ÇAKI
 • Editör  : Doç. Nurbiye UZ
 • Editör : Doç. H. Bülent AKDENİZ
 • Yayın Yönetmeni : Nida ERKAL
 • Yayın Yönetmeni Yardımcısı :  Gaye KÖSTENCE 
 • Yayın Yönetmeni Yardımcısı: Ebru ÖZEN
 • Halkla İlişkiler: Sıdıka ATEŞ 
 • Dizgi: Merve UZUNOĞLU 
 • Görsel Tasarımcı : Arş. Gör. Deniz DALMAN
 • Kapak Tasarımcıları: Öğr. Gör. Cemalettin YILDIZ, Arş. Gör. Deniz DALMAN  

ISSN: 2146-7692
________________________________________
 
Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, Editörler Kurulu bulunan, ulusal hakemli bir dergidir. Gönderilen yazılar önce Baş Editör ve ilgili alan editörü tarafından bilimsel nitelik, etik araştırma yöntemlerini uygunluk açısından incelenerek değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar alanında uzman üç ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazı ya doğrudan ya da düzeltilerek yayınlanır veya reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivinde on yıl süre ile tutulur.